Treść zapytania

2019.08.28 godz. 00:35 Gliwice, Śląskie

Co w przypadku jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu poprawkowego? Czy dostaje promocję "warunkową" ? czy nie otrzymuje promocji?

Wyjaśnienie sytuacji

Uczennica nie przystąpiła do egzaminu poprawkowego. Otrzymuje promocję czy nie

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 28 Sie 2019 10:59

Nie otrzymuje promocji. Art. 44m ust. 5 ustawy o systemie oświaty - Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, i powtarza odpowiednio klasę lub semestr.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (4 głosy)
Tak Nie