Treść zapytania

2019.10.26 godz. 18:11 Warszawa, Mazowieckie

Ocena pracy nauczyciela dyplomowanego

Wyjaśnienie sytuacji

Czy dyrektor szkoły może wszcząć w roku szkolnym 2019/2020 procedurę oceny pracy nauczyciela na podstawie &7 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 ? Czy to rozporządzenie nadal obowiązuje?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(36 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 27 Paź 2019 11:00

rozporządzenie wspominane powyżej zostało uznane za uchylone z dniem 1 września 2019 roku. Zgodnie z art. 8. Ustawy z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym od 1 września 2019 roku powinno stosować się przepisy nowe.

Zmodyfikowano dnia: 27 Paź 2019 11:06
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (3 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź