Treść zapytania

2019.09.14 godz. 18:31 Kielce, Świętokrzyskie

Czy jako nauczyciel mam obowiązek drukowania dokumentacji niezbędnej do wykonywania zawodu na zakupionym za własne środki papierze oraz na osobistej drukarce

Wyjaśnienie sytuacji

W placówce , w której pracuję, wszyscy nauczyciele na zakupionych za własne środki i u siebie w domach,drukujemy dokumentację(różnego rodzaju plany, sprawozdania) którą przedkładamy dyrekcji oraz wszelkie materiały służące do pracy (sprawdziany, kartkówki, dodatkowe ćwiczenia, itp). Czy jest to zgodne z art. 29. par.2. KN lub z jakimikolwiek przepisami oświatowymi?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(36 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 14 Wrz 2019 18:50

Chciałabym zauważyć, że prawdopodobnie w takiej samej sytuacji jest większość (jeżeli nie wszyscy) nauczycieli w polskich szkołach. Zgodnie z rozp. MEN z 17.12.2010 w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania w § 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, powinno umożliwiać realizację szkolnego
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź