Treść zapytania

2020.01.18 godz. 21:02 Płock, Mazowieckie

Czy mam obowiązek przekazania zespołowi kuratorskiej służby sądowej, odpisu dok. medycznej pacjenta pryw. gab. lek. z mocy art.26ust3pkt3 ustawy o prawach pacj?

Wyjaśnienie sytuacji

Sąd rejonowy, zespół kuratorskiej służby sądowej, powołując się na zarządzenie sędziego, żąda przekazania kopii dok. med. osoby skazanej - pacjentki mojego prywatnego gabinetu lekarskiego psychiatr., dla oceny zdolności skazanej do wykonania orzeczonej wobec niej kary, powołując się na art.26ust3pkt3 ustawy o prawach pacjenta z dn.06.11.2008r.. Nie zostało mi przedstawione postanowienie sądu w rzeczonej sprawie wraz ze zwolnieniem z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Czy w tej sytuacji mam obowiązek przesłania odpisu żądanej dokumentacji medycznej?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź