Treść zapytania

2019.10.07 godz. 10:56 Opole, Opolskie

Czy mogę domagać się odszkodowania od Izby Aptekarskiej ?

Wyjaśnienie sytuacji

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował wniosek o ukaranie mnie do Sądu Aptekarskiego. Zarzucany czyn miał miejsce 9 września 2014 r. W styczniu 2016r. Sąd Aptekarski orzekł karę nagany. Po odwołaniu się do Naczelnego Sądu , w czerwcu 2016 r sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia. Zostałam wezwana na rozprawę dopiero w październiku 2018 r. Do dnia dzisiejszego odbyła się 1 rozprawa i nie zostałam skazana. Wystąpiłam z wnioskiem o umorzenie postępowania z powodu przedawnienia. Sąd Aptekarski nie odpisał na mój wniosek a Izba Aptekarska odmawia mi wydania rękojmi .

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź