Treść zapytania

2019.07.07 godz. 22:28 Gdańsk, Pomorskie

Czy mogę powiększyć śmietnik (przystosowanie do segregacji odpadów) na swojej działce bez zgłaszania rozbudowy.

Wyjaśnienie sytuacji

j.w.

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Maryla Mikołajewska

Warszawa, Mazowieckie

(26 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 08 Lip 2019 07:34

Przepis art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wskazuje, że przez obiekt małej architektury należy rozumieć m.in. śmietniki. W art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego wskazano, iż ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Tak wiec, jeżeli jest to niewielki obiekt wpisujący się w zalecaną dla terenu funkcję zieleni urządzonej lub urządzenie przeznaczone dla obsługi ( utrzymaniu porządku ) tej funkcji, to nie wymaga zgłoszenia. Ustawodawca nie sprecyzował w stawie pojęcia "niewielkie obiekty". Brak jest wskazania jakichkolwiek parametrów, w tym powierzchni czy kubatury obiektu, na podstawie których należy klasyfikować obiekt jako "niewielki". Należy z badać obowiązujący w Pana gminie Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź