Treść zapytania

2019.02.13 godz. 09:31 Białopole, Dolnośląskie

Czy można podpisać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp na okres 12 miesięcy?

Wyjaśnienie sytuacji

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego wybrana firma (jedyna biorąca udział w postępowaniu) odmówiła podpisania umowy z uwagi na to, że się przeliczyli i zamówienie stało się dla nich nieopłacalne. Umowa została podpisana z inną firma, która wykona zamówienie za dużo niższą kwotę. Jest zarzut, że nie mieliśmy prawa podpisać umowy na okres 12 miesięcy tylko na np. 2 i rozpisać nowy przetarg. Gdzie jest informacja w ustawie, że nie można zawrzeć umowy na okres 12 miesięcy? Rozpisując nowy przetarg istniałoby ryzyko, że oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (tym bardziej, że i tak postanowiliśmy zwiększyć kwotę w budżecie bo firma w przetargu podała kwotę przewyższającą - a jednak dla nich nadal zbyt niską)

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź