Treść zapytania

2019.05.07 godz. 13:26 Sulechów, Lubuskie

Czy od 21.04.2019 r. Gmina powinna naliczać odszkodowanie w wysokości czynszu socjalnego dla osób, które zajmują lokale i oczekują na eksmisje?

Wyjaśnienie sytuacji

Gmina posiada niezrealizowane wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego wydane przed i po dacie 21.04.2019 r. 1) Czy do czasu zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, z tytułu użytkowania aktualnie zajmowanych lokali, należy obciążyć użytkowników odszkodowaniem w wysokości czynszu jak za najem lokalu socjalnego? 2) Czy odszkodowanie, o którym mowa jest w zdaniu drugim art.18 ust.3a dotyczy faktycznie lokalu zamiennego (ust.3) czy też najmu socjalnego (ust.3a)? 3) Czy odszkodowanie, o którym mowa w art.18 ust.5 dotyczy umowy najmu socjalnego, o której mowa w ust.3a.?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź