Treść zapytania

2019.10.10 godz. 19:32 Nowy Sącz, Małopolskie

Czy statut szkoły może narzucać sposób wystawiania oceny klasyfikacyjnej rocznej lub śródrocznej?

Wyjaśnienie sytuacji

Statut naszej szkoły ma zapis : "oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne ustala się na podstawie średniej ważonej ocen bieżących" i tu pojawia się tabela jaką ocenę należy wystawić gdy uczeń osiągnie daną średnią ważoną ocen.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź