Treść zapytania

2019.11.19 godz. 21:40 Świdnica Polska, Dolnośląskie

Czy stypendium rektora wlicza się do dochodu do funduszu alimentacyjnego?

Wyjaśnienie sytuacji

W listopadzie 2019r otrzymałam stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce. Czy mam ten fakt zgłosić jednostce gdzie złożyłam wniosek i pobieram świadczenie alimentacyjne?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Karolina Gawlik

Dębica, Podkarpackie

(26 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 20 Lis 2019 10:01

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie stanowi innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który wliczałoby się do dochodu rodziny .Okoliczność tę potwierdza także treść art. 3 pkt.1 lit. c tiret 28 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który do dochodu zalicza wprost pomoc materialną określoną jedynie w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli pomijając stypendium dla najlepszych studentów lub za wybitne osiągnięcia.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź