Treść zapytania

2019.09.04 godz. 12:15 Kraków, Małopolskie

Czy ZUS może zająć wynagrodzenie z Umowy Zlecenia, jeśli jest to jedyne źródło dochodu dluznika

Wyjaśnienie sytuacji

Jak w tytule. ZUS, pomimo złożenia przeze mnie oświadczenia o tym, że zajęte środki są jedynym źródłem dochodu, rozpatrzył negatywnie mój wniosek o uchylenie od egzekucji. Zostałem zatem pozbawiony środków do zycia. Artykuł 883 k.p.c. mówi, że w takiej sytuacji, kwota wynagrodzenia podlega takiej samej ochronie jak w przypadku Umowy o Pracę, zatem nie powinno być sytuacji w której dłużnik jest pozostawiony bez chociaż kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dziękuję z góry za odpowiedź

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Eleonora Markowicz

Kraków, Małopolskie

(32 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 31 Sty 2020 13:58

ZUS nie prowadzi egzekucji na podstawie przepisów kpc, lecz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Istotnymi są przepisy 8 i 9, dotyczące wyłączeń egzekucji. Szczególnie to: Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. § 11. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzy

Zmodyfikowano dnia: 31 Sty 2020 14:01
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź