Treść zapytania

2020.01.04 godz. 14:04 Hrubieszów, Lubelskie

dlaczego sąd i instancji naliczył dla oskarżonej 1/2 kosztów za postępowanie pierwszoinstancyjne,sąd odwoławczy orzekł iż koszty procesu ponosi oskarżona.

Wyjaśnienie sytuacji

Sąd i instancji orzekł, że umarza postępowanie prowadzone wobec jednej oskarżonej i koszty przenosi na oskarżyciela, czyli na mnie, drugą oskarżoną uniewinnił a kosztami procesu obciążył oskarżyciela, czyli mnie. Sąd II instancji po apelacji zmienił zaskarżony wyrok i ustalił iż koszty procesu za postępowanie pierwszoinstancyjne związane z pierwszą oskarżoną ponosi ta oskarżona. Nie wskazał wysokości kosztów. Sąd pierwszej instancji- ten sam sędzia orzekający w procesie, wydał postanowienie, że oskarżona ponosi koszty w wysokości 1/2 kosztów, powołując się na art.633 kpk. Czy jest to ok.?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź