Treść zapytania

2019.10.09 godz. 16:09 Lublin, Lubelskie

Dyrektor zmienił nauczycielowi mianowanemu przydział czynności w kwietniowym arkuszu nauczyciel miał 24 godzin z pensum 18/18 a we wrześniu 19/19 ez nadgodzin.

Wyjaśnienie sytuacji

Nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej , wdż i terapii pedagogiczne nie był poinformowany o zmianie przydziału czynności i pensum . W kwietniu 2019 r. miał 24 godz. z 18/18 a we wrześniu 19/19 bez nadgodzin bez żadnej wcześniejszej informacji o zmianie.Do pensum wliczono 3 godz. zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i w'1,5 godz. wdż w klasach IV-VIII a zabrano godziny zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie pierwszej, w której ma wychowawstwo. Nauczyciel nie podpisał angażu czy dyrektor może go zwolnić?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź