Treść zapytania

2019.09.14 godz. 20:23 Chojnice, Pomorskie

Art.33 Karta Nauczyciela

Wyjaśnienie sytuacji

Mam pytanie uczę 33 lata mam już wypracowany ten dodatek w maksymalnej wysokości 20%,ale otrzymuje go tylko w tej wysokości w swojej macierzystej szkole w drugiej szkole pracuje 13lat i tam dostaję tylko 13%dlaczego tak się dzieje ,przecież Art.33 nic na ten temat nie mówi?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 16 Wrz 2019 12:37

Zagadnienie uregulowano w rozporządzeniu MENiS z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia ... (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) Zasadą jest, że nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stos. pracy okresy uprawniające do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku (§ 7 ust. 2 rozp.), chyba, że suma części etatu w kilku szkołach nie przekracza obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, wtedy okresy się łączy. W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź