Treść zapytania

2019.08.30 godz. 01:14 Poznań, Wielkopolskie

Dodatek za wysługę.

Wyjaśnienie sytuacji

Nauczyciel katecheta z 27 letnim stażem pracy, jest zatrudniony w 3 placówkach. W jednej - szkoła publiczna - umowa na czas określony, zawarta na 1 rok ( od 01.09.2019 do 31.08.2020), wymiar etatu: 8/18-otrzymuje dod. za wysługę, w drugiej - publiczne przedszkole, umowa na czas nieokreślony, wymiar etatu: 4/22-otrzymuje dodatek za wysługę, trzecia placówka - publiczna szkoła podstawowa, umowa na czas określony(od 02.09.2019 do 26.06.2020), wymiar etatu: 8/18 + 1/22 Pytanie: Czy nauczycielowi należy wypłacać dodatek za wysługę w trzeciej placówce? Proszę o uzasadnienie i podstawę prawną.

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(44 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 30 Sie 2019 08:26

§ 7 ust. 2 i 3 rozp. MENiS z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416). Rozporządzenie wprowadza zasadę, w myśl której w przypadku nauczyciela, który jest zatrudniony w kilku placówkach, okres uprawnienia do dodatku liczy się odrębnie dla każdego stosunku pracy, chyba, że suma części etatów nie przekracza obowiązującego wymiaru zatrudnienia. W 3-ciej placówce wymiar przekroczono=brak dodatku
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź