Treść zapytania

2019.08.20 godz. 14:01 Dąbrowa Górnicza, Śląskie

art. 144 PZP

Wyjaśnienie sytuacji

Oferta firmy X była jedyną ofertę w przetargu w trakcie postępowania firma wystąpiła z informacją iż po zapoznaniu z zapisami SIWZ obniża kwotę umowy o 10% po zwaraciu umowy został podpisany aneks uwzględniają propozycję Wykonawcy Pytanie czy taka zmiana naruszyła prawo zamówień publicznych do tego dochodzi iż w trakcie trwania umowy zamiast zapłaty kar umownych ww. firma postanowiła dać Zleceniodawcy 10% upust ???Gdzie powinnam szukać rozwiązania. jak do tego ma się art. 89 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26.02.2014

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź