Treść zapytania

2019.07.26 godz. 11:42 Poznań, Wielkopolskie

Powierzenie nauczycielowi stanowiska dyrektora

Wyjaśnienie sytuacji

Wyłoniono mnie w konkursie jako kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Burmistrz unieważnił go, złożyłam odwołanie. Wojewoda poparł moje stanowisko. Burmistrz odwołał się do WSA i trwa postępowanie administr. Jednocześnie burmistrz chce powierzyć mi to stanowisko na 10 miesięcy. Po pierwsze: Czy musi mieć na to moją zgodę?Obecnie jestem dyrektorem tej szkoły. Złożyłam wniosek o urlop (od 29.07). Zostałam zobowiązana do wyrażenie opinii RP w ww sprawie w term. do 09.08. Drugie pyt.: Czy mogę prosić burmistrza o przesunięcie terminu wyrażenia opinii, ze względu na moje plany urlopowe?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź