Treść zapytania

2019.11.25 godz. 11:24 Koniecpol, Śląskie

spółdziel. mieszkań.-prawa członków i obowiązki zarządu w kwestii dostępu do dokumentacji,czy istnieje obowiązek umieszczania na stronie internetowej spółdz.

Wyjaśnienie sytuacji

co,gdy:członek zarządu odmawia prawa otrzymania odpisu statutu i czy to jest bezpłatne?Gdzie złożyć skargę,czy tu wchodzą kompetencje Krajow,Rejestr.Sądowego z zapisami Kodeksu Wykroczeń połączone z odpowiedzialnością osobistą i finansową członka odmawiającego spełnienia tego żądania?Proszę podać konkretne przepisy regulujące ten obszar.Czy istnieje możliwość zwrotu wpisowego i udziałowego w sytuacji posiadania wyodrębnionego prawa własności do mieszkania?Co w przypadku wystąpienia ze Spółdzielni?-czy wtedy zaskutkuje to zwrotem w/w oplat?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Karolina Gawlik

Dębica, Podkarpackie

(26 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 25 Lis 2019 12:34

Art. 8(1). ust o spółdzielniach mieszkaniowych Uprawnienia członka spółdzielni mieszkaniowej 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie