Treść zapytania

2019.07.17 godz. 19:49 Świebodzin, Lubuskie

Co mogę zrobić

Wyjaśnienie sytuacji

Syn jest ubezwłasnowolnienie całkowicie. Ja czekam za sprawą w SR na opiekuna prawnego dla syna. Między czasie chciałam złożyć dokumenty do orzecznictwa o st.niepeł. lecz mi ich nie przyjęli bo ani ja ani syn nie możemy ich podpisać. Czy do tej sprawy w sądzie nie jestem tak zwanym opiekunem faktycznym syna? I czy mogę podpisać te dok.

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 18 Lip 2019 08:57

Złożenie podpisu pod dokumentem stanowi oświadczenie woli, które w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej może złożyć jedynie opiekun. Skoro został złożony wniosek o ustanowienie opiekuna, to domyślam się, że syn jest już pełnoletni. W przeciwnym razie (niepełnoletność syna), mogłaby Pani reprezentować syna jako rodzic (sprawujący władzę rodzicielską - art. 13 par. 2 k.c.). Tzw. opieka faktyczna nie ma zastosowania do postępowań administracyjnych, do których w zakresie oceny zdolności do czynności prawnych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (art. 30 par. 1 k.p.a.)
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie