Treść zapytania

2019.10.02 godz. 11:58 Ciechanów, Mazowieckie

aktualizacja ewidencji gruntów

Wyjaśnienie sytuacji

W 1963 roku założona była ewidencja gruntów.Miałam założoną księgę wieczystą na działkę, której jestem właścicielem.Następnie w 1985 roku odnowiona została ewidencja gruntów (tzw.zdjęcia samolotowe). Z jednej działki powstały dwie, gdyż przebiegał rów i nadano dwa numery działek.Księga wieczysta nie była sprostowana. W chwili obecnej Starostwo Powiatowe nie chce mi wydać wykazu zmian gruntowych do sprostowania księgi, każe zlecić geodecie uprawnionemu wykonanie takiego wykazu.Oczywiście koszt wzrasta niezmiernie. czy starostwo ma prawo wymagać takiego postępowania?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź