Treść zapytania

2019.07.26 godz. 09:49 Hipolitów, Mazowieckie

Usytuowanie garażu na działce

Wyjaśnienie sytuacji

Witam, czy mogę wybudować garaż bez okiem o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki. Sąsiadująca działka jest pustą działką budowlaną.

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Jacek Zandecki

Poznań, Wielkopolskie

(16 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 26 Lip 2019 11:35

Zgodnie z Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, można zgodnie z § 12 ust 4 pkt 3) przeprowadzić budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi. Jest to dopuszczalne jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne odległości.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (3 głosy)
Tak Nie