Treść zapytania

2019.11.22 godz. 20:56 Łódź, Łódzkie

Art. 10c ustawy pzp

Wyjaśnienie sytuacji

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym powyżej progów unijnych zażądał złożenia próbek wraz z ofertą. Próbki stanowiły część oferty, ponieważ na ich podstawie zamawiający dokonywał oceny ofert w kryterium jakości. W związku z tym zamawiający odstąpił nie tylko od składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ale całe postępowanie prowadził w formie pisemnej (jedynie wymagał złożenia JEDZ w formie elektronicznej), również jeśli chodzi o składanie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp. Czy była to prawidłowa interpretacja zapisów art. 10c ustawy pzp? Czy też w tej sytuacji należało zażądać złożenia próbek za pomocą operatora pocztowego, a ofertę w pozostałym zakresie złożyć w formie elektronicznej? Czy może należało zażądać całej oferty w formie pisemnej wraz ze złożeniem próbki, a dalsze czynności w postępowaniu prowadzić elektronicznie

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź