Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek

ul. Piłsudskiego 17/4

Rzeszów, Podkarpackie

Cennik

Stawka za godzinę:
150.00zł (z VAT)

Dostępność w tygodniu

Pon

08:00 - 16:30

Wt

08:00 - 16:30

Śr

08:00 - 16:30

Czw

08:00 - 16:30

Pt

08:00 - 16:30

Sob

--- - ---

Nd

--- - ---

O mnie

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy kompleksowe usługi prawne, w tym reprezentację przed Sądem. Mój zespół radców prawnych specjalizuje się w obsłudze zgłoszeń zmian danych podmiotów wpisanych w KRS w Rzeszowie. Prowadzimy także sprawy cywilne, administracyjne oraz rodzinne, w tym srawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie sposobu wykonywania kontaktów, miejsca pobytu dziecka itd. Zajmujemy się także prowadzniem spraw o uproszczoną legalizację samowoli budowlanej

Kancelaria podchodzi do każdej sprawy w sposób indywidualny.  W pierwszej kolejności należy przeanalizować problem, tak aby zidentyfikować sytuację prawną Klienta. Tego rodzaju analiza powinna być poprzedzona szczerą rozmową z Klientem oraz zapoznaniem się przez radcę prawnego z przedłożonymi dokumentami. W sytuacji, gdy takich  dokumentów Klient nie posiada lub przedłożone dokumenty nie są kompletne radca prawny powinien zaproponować przejrzenie akt danego postępowania. Dopiero po zapoznaniu się z całokształtem dokumentów dotyczących sprawy radca prawny może przystąpić do analizy. Oczywiście dotyczy to bardziej skomplikowanych spraw, gdyż analiza spraw prostych, rutynowych, standardowych odbywa się w czasie rzeczywistym podczas udzielenia porady prawnej.

Klienci przed nawiązaniem współpracy powinni poznać zakres spraw, którymi się zajmujemy. Oczywiście jest on bardzo szeroki, jednak należy wskazać, że istnieją sprawy, których się nie podejmujemy. Jest to zrozumiałe, gdyż stawiamy na specjalizację, a to wymaga skupienia się na określonych zagadnieniach prawnych.

Sprawy którymi się specjalizujemy to:

 • sprawy upadłościowe, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań wszczynanych na wniosek konsumentów,
 • legalizacja samowoli budowlanych w trybie uproszczonym,
 • sprawy rozwodowe oraz dotyczące wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub osób żyjących w związku partnerskim,
 • sprawy rejestrowe związane z wpisywaniem danych spółek i innych osób prawnych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłaszania zmian danych tych podmiotów do rejestru,
 • sprawy pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem procesów o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz dodatków na rzecz kierowców zawodowych zatrudnionych w transporcie międzynarodowym oraz krajowym,
 • sprawy egzekucyjne, zarówno prowadzone przed komornikami Sądowymi jak i w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • sprawy podatkowe, szczególnie, w zakresie doradztwa podatkowego na etapie zakładania firmy lub spółki,
 • sprawy karne prowadzone zarówno w formie dochodzenia, jak i śledztwa.

Spraw upadłościowych jest coraz więcej. W stan niewypłacalności popadają zarówno osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i małe, średnie i duże firmy. W związku z tym faktem zapotrzebowanie na usługi prawne w tej dziedzinie jest bardzo duże i ciągle wzrasta. Warto pamiętać, że profesjonalnej pomocy w tych sprawach udzielają wyłącznie adwokaci, radcy prawni oraz doradcy restrukturyzacyjny. Postępowanie upadłościowe ma od pewnego czasu charakter elektroniczny, gdyż wszelkie pisma do Sądu muszą być sporządzane właśnie w tej formie. Forma elektroniczna w postępowaniu upadłościowym w sposób bezwzględny obejmuje adwokatów, radców prawnych oraz osoby pełniące funkcję syndyka, natomiast jeżeli chodzi o wykluczone cyfrowo osoby fizyczne ustawodawca wprowadził kilka wyjątków.

Jeżeli chodzi upadłość konsumenta to jej celem jest przede wszytki oddłużenie osoby fizycznej. Oczywiście interes wierzycieli jest równie ważny, jednak z uwagi na fakt, że w znakomitej większości tego rodzaju postępowań masa upadłościowa nie zawiera wartościowych aktywów zaspokojenie wierzycieli, nawet w bardzo minimalnym stopniu nie jest możliwe.

W przypadku natomiast upadłości przedsiębiorców na pierwszym planie znajdują się właśnie interesy wierzycieli, którzy muszą być zaspokojeni w równych stopniu oczywiście uwzględniając zaliczenie ich do danej grupy. W tym postępowaniu tym interes przedsiębiorcy schodzi na dalszy plan, gdyż nawet skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego nie prowadzi do oddłużenia. Nie stoi to oczywiście na przeszkodzie, aby były przedsiębiorca ogłosił upadłość konsumencka. Co więcej, wcześniejsze ogłoszenie upadłości gospodarczej najczęściej stanowi warunek tego oddłużenia.

W celu nawiązania współpracy w zakresie sprawy upadłościowej wystarczy napisać lub zadzwonić. Pełnomocnictwo może być udzielone w zwykłej formie elektronicznej, gdyż w tym zakresie nie jest wymagana forma elektroniczna.

Jako jedna z pierwszych Kancelarii zaczęliśmy się zajmować sprawami o legalizację w trybie uproszczonym samowoli budowlanej. Procedura ta jest jedną z najlepszych przyjętych przez rząd.  Należy ją ocenić pozytywnie, chociaż warto podnieść, że pewne zapisy zawarte w ustawie nie są precyzyjne.  Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej jest wyrazem ochrony prawa własności gwarantowanego w Konstytucji. Nie było zrozumiałe,  że nawet najcięższe przestępstwa ulegają przedawnieniu, a samowola budowlana nie. Zgodnie z nowymi przepisami samowola budowlana, w przypadku, gdy objęty nią obiekt budowlany został zakończony więcej niż 20 lat temu podlega legalizacji w trybie uproszczonym. W postępowaniu tym nie jest konieczne wniesienie opłaty legalizacyjnej, która w przypadku legalizacji na zasadach ogólnych jest wysoka i sięga, w przypadku domu jednorodzinnego 50 tys. zł. Ważne jest również to, że ww. obiekt budowlany nie musi być zgodny z przepisami techniczno-budowalnymi, ani dokumentami planistycznymi.  Jest to bardzo korzystne rozwiązanie,  gdyż wiele budynków, które powstały w ramach samowoli budowlanej nie spełniało tych kryteriów. Warunkiem uproszczonej legalizacji jest wyłącznie to, aby obiekt budowlany nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi oraz jego stan pozwalał na na bezpieczne użytkowanie zgodnie z aktualnym lub zamierzonym przeznaczeniem.  Dodatkowo należy przedłożyć wymagane dokumenty,  w tym ekspertyzę techniczną oraz inwentaryzację powykonawczą.

Zajmujemy się także sprawami prowadzonym przed Sądem Rejestrowym. Sprawy te dotyczą przede wszystkim zgłaszania do rejestru nowych podmiotów prawa lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną,  np. spółek osobowych oraz zmian danych tych podmiotów,  np. osób  zasiadających w ich zarządzie lub też też prokurentów.  Przed Sądem rejestrowym pełnomocnikiem może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Sprawy egzekucyjne również należą do kręgu naszych specjalizacji.  W tym zakresie reprezentujemy zarówno dłużników,  jak i ich wierzycieli. Warto zauważać, że postępowania egzekucyjne prowadzone w toku procedury cywilnej prowadzone są przez osobę wykonującą zawód prawniczy, natomiast postępowania prowadzone w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie są prowadzone przez osobę wykonującą zawód prawniczy, dlatego warto, aby ich prawidłowość została skontrolowana przez prawnika.

Doradzamy także naszym Klientom w sprawach podatkowych.  Jako radcy prawni jesteśmy uprawnieni do świadczenia usług prawnych, w zakresie prawa podatkowego podobnie jak adwokaci, radcy prawni, biegli rewidenci oraz co oczywiste doradcy podatkowi. Warto również zaznaczyć, że wiele firm świadczy usługi doradztwa podatkowego,  pomimo tego, że nie są do tego uprawnione.

Sprawy karne wbrew obiegowej opinii nie są największym sektorem usług prawnych.  Sąd wielu obywatelom kojarzy się z odpowiedzialnością karną, kiedy tak naprawdę stanowią one bardzo mały odsetek spraw rozpatrywanych w Sądach.  W sprawach karnych  pomagamy jako obrońcy oskarżonych oraz pełnomocnicy pokrzywdzonych.

Sprawy pracownicze należą najczęstszych, które spotykam w swojej praktyce.  Najczęściej reprezentujemy pracowników,  ale zdarzają się także sprawy, które prowadzimy na rzecz pracodawców.  Prawo pracy ma to so siebie, z jednej strony znajduje się strona silniejsza ekonomiczne czyli pracodawca,  a z drugiej strony stronq zwzywczaj słabsza, tj. pracownik. Przepisy prawa pracy oraz postępowania cywilnego mają za zadanie między innymi zmniejszyć tę różnice.  W swojej praktyce prowadzę także sprawy reprezentując kierowców zawodowych w sporach z pracodawcą. Sprawy te mają swojego rodzaju specyfikę, gdyż obliczenie należnego pracownikowi wynagrodzenia zazwyczaj wymaga powołanie biegłego sądowego. Dobra wiadomość to taka, że pracownik jest co do zasady zwolniony z kosztów sądowych w sprawach pracowniczych.

Zakres usług

 • Kancelaria Radcy Prawnego

  Radca prawny

Uczelnie


 • UR

  MAGISTER PRAWA, PRAWO

 • OIRP RZESZÓW

  RADCA PRAWNY, APLIKACJA RADCOWSKA

Języki

- brak wpisów

Kursy

- brak wpisów
 • Sprawa dt. kategorii: Podatki

  Data zakończenia: 2022-12-05

  Doradzam na bieżąco Klientom w sprawach podatkowych.

Opinie

5

Ocena ogólna

(1 opinia)

Dodaj swoją opinię

Jak prawidłowo napisać opinię, aby została opublikowana?

Pamiętaj, żeby Twoja opinia:

 • nie zawierała wrogich, niekulturalnych zwrotów,
 • dotyczyła jednego, konkretnego prawnika,
 • była szczegółowa i bogata w detale dotyczące przeprowadzonej sprawy,
 • nie odnosiła się do sfery prywatnej prawnika,
 • opisywała tylko Twoje doświadczenia, a nie przypadki innych osób.
0/600 znaków

* Opinia będzie publicznie widoczna w internecie po akceptacji przez moderatora.

Dominika

2020.11.21

15 lipiec 2020 Rodzaj sprawy: Upadłość Konsumencka

Bardzo dobra Pani mecenas


Czy uznajesz opinię za pomocną?

Dominika

2020.11.21

15 lipiec 2020 Rodzaj sprawy: Upadłość Konsumencka

Bardzo dobra Pani mecenas


Czy uznajesz opinię za pomocną?