Treść zapytania

2019.12.30 godz. 16:20 Warszawa, Mazowieckie

Czy U.S. obowiązuje tzw. sukcesja generalna, więc czy dla spadkobiercy datą nabycia w rozum. art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o PIT jest data nabycia przez spadkodawcę?

Wyjaśnienie sytuacji

Czy mam obowiązek uiszczenia podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości w n/w wypadku: Spadkodawca nabył nieruchomość w latach 80-tych XX w. Spadkobiorca (córka spadkodawcy) objął spadek w lipcu 2013r.) Spadkobiorca zbył odpłatnie tę nieruchomość w maju 2017r. Czy obowiązuje mnie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przyjmując iż data nabycia nieruchomości przez spadkodawcę jest prawem majątkowym w rozumieniu art.97 par. 1 ordynacji oraz art. 922 par. 1 k.c. które to prawo przechodzi na spadkobierców w ramach sukcesji generalnej? Pr. o opinię

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź