Treść zapytania

2019.11.30 godz. 09:54 Wałbrzych, Dolnośląskie

Zmiana decyzji na podst. art 163 kpa

Wyjaśnienie sytuacji

Czy zmieniając na podst. art.163 kpa i art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzję o odpłatności za dom pomocy społecznej, której adresatem była jedna osoba, można w decyzji zmieniającej zobowiązać również inne osoby, które dotychczas nie były stronami?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Karolina Gawlik

Dębica, Podkarpackie

(26 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 02 Gru 2019 10:39

Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej jest postępowaniem w nowej sprawie . Nie jest to zatem kontynuowanie, wracanie czy rozpatrywanie na nowo sprawy administracyjnej rozstrzygniętej już ostateczną decyzją przyznającą określone uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej. Jest to całkiem nowa sprawa administracyjna, której zakres wyznacza treść art. 106 ust. 5 cyt. ustawy, zatem adresatami decyzji mogą być inne osoby, które dotychczas nie były stronami
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 0% uznało tę odpowiedź za pomocną (3 głosy)
Tak Nie