Treść zapytania

2019.09.25 godz. 12:59 Śrem, Wielkopolskie

Jaki termin wypowiedzenia natychmiastowego w najmie lokalu

Wyjaśnienie sytuacji

W umowie najmu lokalu użytkowego mamy zapis o możliwości rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy gdy najemca zlega z czynszem w terminie 14 dni. w artykule 687 KC jest informacja o konieczności poinformowania wynajmującego o rozwiązaniu umowy i wyznaczeniu miesiąca na uregulowanie zaległości. czy w związku z tym zapisem w naszej umowie o 14dniach dotyczy nas ten miesięczny okres? czy w związku, że umowa jest na czas nieokreślony musimy zachować termin wypowiedzenia umowy na koniec miesiąca?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 25 Wrz 2019 14:23

W opisanej sytuacji konieczne jest stosowanie art. 687 kc. Zgodnie z literaturą i orzecznictwem SN (m.in. II CSK 587/10), regulacja art. 687 k.c. ma na celu ochronę najemcy przed żądaniem opuszczenia lokalu bez wypowiedzenia w sytuacji zaległości w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności i tym samym oznacza zakaz ustalania przez strony krótszego terminu niż miesięczny. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w upomnieniu, możliwe jest złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trybie art. 688 kc w zw. z art. 672 kc. W razie dalszych pytań, proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź