Treść zapytania

2020.02.18 godz. 11:58 Lublin, Lubelskie

lokowanie dochodów zwolnionych od podatku

Wyjaśnienie sytuacji

Czy dochody stowarzyszenia zwolnione od podatku doch. na podstawie Art. 17 ustęp 1 punkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w świetle Art. 17 ustęp 1e tej ustawy mogą być bez powstania zobowiązania podatkowego lokowane w nabycie na rynku pierwotnym: a) certyfikatów inwestycyjnych oferowanych (emitowanych) w ramach ofert publicznych przez publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte b) certyfikatów inwestycyjnych oferowanych (emitowanych) w ramach ofert niepublicznych przez niepubliczne fundusze zamknięte? Uprzejmie proszę o odpowiedzi na oba w/w pytania, za co z góry dziękuję. R.T.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź