Treść zapytania

2019.07.02 godz. 00:32 Ostrów Mazowiecka, Mazowieckie

Rozliczanie wydatków z tytułu nabycia niskocennych składników majątku w kosztach podatkowych

Wyjaśnienie sytuacji

Dzień dobry! Jako osoba bezrobotna dostałam dotację na warunkach opisanych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za jej koszt zakupiłam tablet graficzny koszt - 8277,00 brutto. Czy tablet graficzny może zostać zakwalifikowany do nisko cennych środków trwałych i zakup zostać ujęty bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu bez dokonywania odpisów amortyzacyjnych? Mam wątpliwości z powodu art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT: za koszty uzyskania przychodu nie uważa się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź