Treść zapytania

2019.08.26 godz. 12:50 Częstochowa, Śląskie

zaległości w podatku od nieruchomości osoby zmarłej

Wyjaśnienie sytuacji

Podatnik zmarł 25 listopada 2012 r. pozostawiając zaległość z tytułu podatku od nieruchomości za okres III raty 2012 r. (płatna do 15.09.2012 r.) i IV raty 2012 r. (płatna do 15.11.2012 r.). Postanowieniem Sądu z dnia 22 grudnia 2014 r. spadek po zmarłym na podstawie ustawy nabyła w całości Gmina. Postanowienie stało się prawomocne dn. 13.01.2015 r. W jaki sposób zastosować art. 99 ustawy ordynacja podatkowa w związku z art. 70 tejże ustawy skoro bieg terminu przedawnienia w chwili śmierci się jeszcze nie rozpoczął? Od jakiej daty liczyć dwuletnią przerwę? Czy przerwa dotyczy również naliczania odsetek? Czy wierzyciel ma obowiązek w tej sytuacji wystawić decyzję o odpowiedzialności spadkobierców, czy przy dobrowolnej wpłacie zaległości przez spadkobiercę nie ma takiej potrzeby?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź