Treść zapytania

2020.01.21 godz. 18:33 Szczecin, Zachodniopomorskie

Czy pełnomocnictwo jest ważne?

Wyjaśnienie sytuacji

1. Czy forma pełnomocnictwa jest ważna? "W imieniu własnym udzielam pełnomocnictwa adwokat (imie i nazwisko).. do reprezenowania mnie przed (moje imię i nazwisko).. w sprawie dotyczącej najmu lokalu położonego w Szczecinie przy ulicy ..." Podpis najemcy Imię i nazwisko Na górze pisma pieczątka kancelarii, na dole potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa z pieczątką i nieczytelnym podpisem pani adwokat. 2.Pełnomocnictwo zostało udzielone w trakcie trwania umowy najmu. Czy pełnomocnictwo jest ważne, jeśli: Wszelkie zmiany w umowie najmu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności? Anna

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Jacek Zandecki

Poznań, Wielkopolskie

(16 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 27 Sty 2020 13:34

Pełnomocnictwo nie jest zmiana umowy najmu mimo, że jej dotyczy. Opisana treść i okoliczności nie budzą wątpliwości.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie