Treść zapytania

2019.07.01 godz. 21:00 Opole, Opolskie

Sąd Rejonowy wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym o odrzuceniu skargi na orzeczenie referendarza

Wyjaśnienie sytuacji

kpc nie określa że skarga na wpis w księgach wieczystych ma być pisemna. Jeżeli byłem w terminie tygodniowym u kierownika kw to uważam że skarga została rozpoczęta. Czy mam rację??

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marta Fundowicz

Reda, Pomorskie

(3 opinie)

Odpowiedział(a) dnia: 23 Paź 2019 14:10

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego dotyczące wpisu do księgi wieczystej jest pismem procesowym, powinna więc spełniać wymogi niezbędne dla pisma procesowego określone w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego i wnosi się ją na piśmie do sądu, w którym wydano zaskarżone orzeczenie. Sąd rozpoznaje ją jako organ pierwszej instancji. Zatem jeżeli wniósł Pan ją ustnie i nie uzupełnił pisemnie w terminie to zgodnie z art. 398(22) par 5 KPC powinna ona zostać odrzucona. Zapraszam do konatktu. Adwokat Marta Fundowicz
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 50% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź