Treść zapytania

2019.07.17 godz. 13:57 Legionowo, Mazowieckie

Cesja wierzytelności z Banku Raiffeisen na Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu

Wyjaśnienie sytuacji

Umową cesji z dnia 26.03.2019 r. W piśmie jakie dostałam od firmy Kruk, która reprezentuje fundusz istnieje kwota zadłużenia ponad 36 0000 zł. Jest to kwota dużo wyższa, niż ta która pozostała mi do spłaty. Ja 27.07.2017 r. zawarłam z Bankiem Raiffeisen ugodę na mocy której bank umorzył mi część zadłużenia w kwocie 29 662,20 zł a pozostałą kwotę w wysokości 10 800 zł rozłożył na 36 rat po 300 zł każda. Kruk żąda ode mnie kwoty dużo wyższej twierdząc, że o ugodzie nic nie wiedzą. Wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką i oni chcą się teraz na podstawie cesji wpisać na hipotekę.

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Jacek Zandecki

Poznań, Wielkopolskie

(16 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 18 Lip 2019 08:24

Stan faktyczny opisany przez Państwa jest skomplikowany. Trudno bez analizy dokumentów stwierdzić kto ma rację. Nie wiemy czy raty z ugody były spłacane? Czy ugoda została wypowiedziana przed cesją na Prokurę? Z doświadczenia bardzo często cesje banków na fundusze są wadliwe i otwierają drogę do skutecznej obrony.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie