Treść zapytania

2019.12.29 godz. 20:46 Wrocław, Dolnośląskie

Co w praktyce oznacza art 521 paragraf 2 KC

Wyjaśnienie sytuacji

umowa wzajemna - jedna ze stron dokonała cesji praw i obowiązków na osobę trzecią. Druga strona twierdzi, że cesja jest nieważna bo nie było jej zgody na przejęcie długu. Na dokonanie cesji wierzytelności zgoda drugiej strony akurat nie jest wymagana, Co natomiast oznacza w takiej sytuacji art 521 paragraf 2? - cesja praw i obowiązków na osobę trzecią jest dokonana czy też nie?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Eleonora Markowicz

Kraków, Małopolskie

(32 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 31 Sty 2020 10:49

Zatem doszło do przeniesienia tylko wierzytelności z umowy wzajemnej, ale nie długu, bo brak było zgody wierzyciela na takie przejęcie. Pomimo braku skutecznego przejęcia długu osoba, która dług miała przejąć, zgodnie z art. 521 par 2 kc powinna podjąć takie działania, aby wierzyciel nie dochodził spełnienia świadczenia od pierwotnego dłużnika. Innymi słowy, jeśli dług polegał na obowiązku zapłaty, to powinna zapłacić wierzycielowi, jeśli na wykonaniu świadczenia niepieniężnego, to powinna je wykonać na rzecz wierzyciela.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (3 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź