Treść zapytania

2019.07.14 godz. 15:42 Poznań, Wielkopolskie

Czy jest konieczne sporządzenie planu podziału kwoty uzyskanej z egzekucji przez komornika?

Wyjaśnienie sytuacji

Doszło do sprzedaży nieruchomości w której udział 1/2 miał dłużnik. Cała kwota została przelana na konto komornika, który prowadził egzekucję alimentów dla żony i syna dłużnika, oraz dla innego wierzyciela. Komornik nie przelał należnośći z alimentów dla wierzycieli tłumacząc się koniecznością sporządzenia planu podziału wyegzekwowanej kwoty. Kwoty należne wierzycielom były znane w czasie sprzedaży nieruchomośći i wiadomo było, że po spłacie alimentów które są zaspokajane w 1. kolejności pozostała kwota nie zaspokoi w całości trzeciego wierzyciela. Czy komornik ma rację czy gra na zwłokę?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 16 Lip 2019 08:40

W przypadku egzekucji z nieruchomości, sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości jest obligatoryjne, chociażby uzyskana kwota wystarczyła na zaspokojenie wszystkich wierzycieli (art. 1035 k.p.c. w zw. z art. 1023 k.p.c.; za: P. Telenga . Art. 1035. W: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 730-1217. LEX.) . Tym bardziej, w opisanej sytuacji, gdy trzeci wierzyciel nie zostanie zaspokojony co do jego należności. W planie podziału będą natomiast ujęte koszty egzekucyjne poniesione w sprawie egzekucyjnej 3-go wierzyciela.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 66% uznało tę odpowiedź za pomocną (3 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź