Treść zapytania

2019.10.08 godz. 00:11 Sieradz, Łódzkie

Czy można złożyć jednego dnia najpierw wniosek o przywrócenie terminu i następnie skargę na orzeczenie referendarza o odrzuceniu spóźnionego pisma procesowego

Wyjaśnienie sytuacji

Strona wniosła pismo procesowe z uchybieniem ustawowego terminu. Referendarz odrzucił to pismo procesowe wobec tego uchybienia - strona dopiero z tego orzeczenia dowiedziała się o tym uchybieniu. Strona wniosła tego samego dnia najpierw wniosek o przywrócenie terminu (bo zdaniem strony uchybienie powstało bez jej winy) i następnie skargę na to postanowienie referendarza. Przepis art. 171 Kpc stanowi o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu jeśli wniosek jest spóźniony lub niedopuszczalny z mocy ustawy. Czy jest przepis (jaki) Kpc, który stanowi o takiej niedopuszczalności w takiej sytuacji?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź