Treść zapytania

2020.03.24 godz. 10:06 Bytom, Śląskie

Czy muszę płacić czesne za prywatny żłobek w momencie jego zamknięcia z powodu koronawirusa?

Wyjaśnienie sytuacji

Witam, dyrektorka prywatnego żłobka wymaga od nas wpłacenia pełnego miesięcznego czesnego mimo że żłobek został zamknięty w powodu koronawirusa. Czy w takiej sytuacji kiedy pani dyrektor nie chce zgodzić się na jakieś porozumienie i obniżyć chociaż o połowę czesne, mogę wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia? Żłobek jest zamknięty od 16 marca za który to miesiąc już zapłaciłam z góry. Bardzo dziękuję za pomoc.

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Eleonora Markowicz

Kraków, Małopolskie

(22 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 24 Mar 2020 14:20

Przede wszystkim warto się zapoznać z treścią umowy zawartą ze żłobkiem i sprawdzić czy są w niej i jakie postanowienia na wypadek takiej niemożliwości świadczenia z powodu tzw. siły wyższej. W razie braku takich postanowień warto w rozmowach z dyrektorką żłobka odwołać się do art. 495 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź