Treść zapytania

2019.09.24 godz. 22:33 Toruń, Kujawsko-pomorskie

Czy stosuje się przepisy art.1212 par 1 i 2 oraz 1213 par 1 do wyroku Europ.Sądu Arbit. posiadającego zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego??

Wyjaśnienie sytuacji

Jak zapadł wyrok Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Londynie i na mocy art.1153(14) pkt 2 KPC został nadany tytuł wykonawczy,bowiem decyzja została wydana w państwie członkowskim UE i z mocy prawa posiada zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego.W związku z tym nie ma obowiązku nadawania takim tytułom klauzuli wykonalności,gdyż są one wykonywalne z mocy prawa mając na względzie postanowienia rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Czy można od razu sprawę przekazać komornikowi?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź