Treść zapytania

2020.01.07 godz. 11:27 Oława, Dolnośląskie

Czy zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych może zostać traktowane jako zapis testamentowy mimo spłaty przez przejmującego majątek zadłużenia ?

Wyjaśnienie sytuacji

Wpisu do Księgi Wieczystej dokonano na podstawie wniosku żony. Wyrok Sądu swoim zakresem objął roszczenia alimentacyjne nie ustosunkował się jednak do roszczenia wpisu zabezpieczenia zastrzeżeniem o zakazie zbycia nieruchomości . Zapis ten został dokonany i istnieje mimo przekazania darowizną przez dłużnika swego majątku w 1993 r. i spłaty zadłużenia przez nowego właściciela . Utrzymanie zapisu w KW oparte jest na proteście byłej żony - wnioskodawczyni zapisu. Zapis i protest nie ma swego uzasadnienia w wyroku sądu ! Ojciec nie żyje 11 lat a córka wykazała się wyjątkową niegodziwością .

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź