Treść zapytania

2019.11.11 godz. 01:12 Wrocław, Dolnośląskie

Jaką opłatę należy uiścić od pozwu o zadośćuczynienia o ochronę dóbr osobistych, gdy domagam się wyłącznie zadośćuczynienia pieniężnego?

Wyjaśnienie sytuacji

Czy zastosowanie ma postanowienie SN z 17.05.2012 sygn. akt I CZ 39/12, czy z dnia 10.10.2012 sygn. akt I CZ118/12, i jak się oba postanowienia mają do uchwały składu 7 sędziów z 16.10.2009 r. II CZP 54/09, a także czy Sąd Najwyższy rozstrzygnął już wniosek Rzecznika Praw Pacjenta z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów procesu na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c. w przedmiocie zadośćuczynienia pieniężnego np. z tytułu naruszenia praw pacjenta, dochodzonego w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź