Treść zapytania

2019.10.01 godz. 15:32 Nisko, Podkarpackie

gdzie znaleźć?

Wyjaśnienie sytuacji

Jaki artykuł KPC mówi o tym, że sędzia z urzędu (bez rozprawy) może podjąć decyzję o natychmiastowym przeniesieniu dziecka do innej rodziny zastępczej niż obecnie przebywa

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Michał Burtowy

Poznań-Jeżyce, Wielkopolskie

(5 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 01 Paź 2019 17:59

Co do zasady wyznaczenie rozprawy jest obligatoryjne w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej (art. 514 w zw. z art. 579 kpc), lub ewentualnie orzekania co do istoty sprawy w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 514 w zw. z art. 598[4] kpc) - a w takich sprawach w grę wchodzi piecza zastępcza. Być może bez rozprawy mogło być wydane postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie o zmianę orzeczenia sądu opiekuńczego (art. 755 w zw. z art. 577 kpc). Byc może też było to orzeczenie w związku z przemocą w rodzinie (art. 579 [1] kpc).
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie