Treść zapytania

2019.07.04 godz. 19:19 Zduńska Wola, Łódzkie

Zwrot zajętej wierzytelności przez komornika.

Wyjaśnienie sytuacji

Komornik zajął wierzytelność z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku od świadczenia rentowego należnego mojej córce. Jako osoba nieletnia musiała rozliczyć się ze mną. Po skardze na czynność komornika Sąd orzekł zwolnienie spod zajęcia w/w nadpłaty dotyczącej córki. Pytanie, czy komornik po otrzymaniu pisma z Sądu zwróci zajętą wierzytelność z automatu, czy muszę poczynić jakieś dalsze kroki prawne w celu wyegzekwowania zajętego zwrotu nadpłaty podatku.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź