Treść zapytania

2020.01.27 godz. 17:15 Warszawa, Mazowieckie

Umorzenie pozwu, a przerwanie biegu przedawnienia

Wyjaśnienie sytuacji

Pozew z sądu internetowego został przekazany do właściwego i sąd ten umorzył postępowanie ponieważ powód nie uzupełnił braków formalnych. Pytanie czy przerwało to bieg przedawnienia i powód może od nowa założyć pozew?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Michał Zieliński

Pruszków, Mazowieckie

(1 opinia)

Odpowiedział(a) dnia: 29 Sty 2020 00:51

Według Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 21 listopada 2013 r. sygn. III CZP 66/13) przyczyny umorzenia postępowania na podstawie art. 505[37] k.p.c. nie są identyczne, jak np. w związku ze zwrotem pozwu na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. Sąd podkreślił, że art. 505[37] k.p.c., w przeciwieństwie do uregulowania dotyczącego zwrotu nieuzupełnionego pozwu, nie zawiera chroniącego pozwanego, a niekorzystnego dla powoda mechanizmu, który stanowi, że „pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa”. Reasumując, bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 0% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(46 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 28 Sty 2020 08:51

Nieuzupełnienie braków formalnych pozwu w zakreślonym terminie powoduje zwrot pozwu (art. 130 § 1,2 Kodeksu postępowania cywilnego), a nie umorzenie postępowania. Jeśli zarządzenie o zwrocie uprawomocniło się, pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu (por. ww. art. 130 § 2 k.p.c.), a zatem i nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia. W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź