Treść zapytania

2019.11.07 godz. 07:23 Bolesławice, Dolnośląskie

właściwość miejscowa sądu do rozpatrywania sprawy

Wyjaśnienie sytuacji

Do jakiego sądu mogę złożyć pozew w sprawie unieważnienia umowy kredytu, zawartej w placówce banku w Bolesławcu z bankiem (w umowie wskazana siedziba w Warszawie) wartość przedmiotu sporu 100 tys zł. Czy mogę złożyć to zgodnie z art. 35 KPC w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu (moje miejsce zamieszkania)? Czy ze wzg na kwotę przedmiotu sporu w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, czy jednak w Sądzie Rejonowym w Warszawie(siedziba banku).

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Karolina Gawlik

Dębica, Podkarpackie

(26 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 07 Lis 2019 09:41

Witam, od 7 listopada b.r. zgodnie z art. 37(2)powództwo o roszczenie z czynności bankowej przeciwko bankowi można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na art. 17 kpc, zgodnie z którym powództwo o prawo majątkowe, którego wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 zł wnosi się do Sądu Okręgowego. Zatem właściwy będzie Sąd Okręgowy dla Pana/Pani miejsca zamieszkania
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (3 głosy)
Tak Nie