Treść zapytania

2019.07.04 godz. 23:10 Szczecin, Zachodniopomorskie

komentarz do art.819 par. 1 Kpc zdanie drugie

Wyjaśnienie sytuacji

Zgodnie z art. 819 par.1 Kpc organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. W razie śmierci dłużnika po wszczęciu egzekucji ustawa nie wymaga nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy dłużnika. W takim przypadku zgodnie z dyspozycją art. 819 par. 1 Kpc zawieszone postępowanie egzekucyjne organ egzekucyjny podejmuje z udziałem spadkobiercy dłużnika, tj. po udowodnieniu tego przymiotu prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Pytanie: Czy ja jako wierzyciel byłem zobowiązany do złożenia nowego wniosku egzekucyjnego wobec spadkobiercy dłużnika, gdy Komornik wcześniej zawiesił postępowanie z uwagi na śmierć dłużnika, pomimo faktu iż Komornik dysponował wiedzą i otrzymanym Postanowieniem z Sądu z którego wynika iż należy podjąć postępowanie z udziałem następcy prawnego z uwagi na skargę na czynności komornika w innej sprawie wniesionej przez innego wierzyciela? Czy też - skoro Komornik dysponował pełną wiedzą i dokumentacją winien sam podjąć zawieszone postępowanie egzekucyjne wobec następcy prawnego dłużnika?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź