Treść zapytania

2019.04.24 godz. 09:29 Szczecin, Zachodniopomorskie

Art. 37c. ustawy o ochr. zabytków... spójnik "albo"

Wyjaśnienie sytuacji

Czy w świetle użytego spójnika "albo" należy rozumieć, że wymóg ustawowy jest spełniony jeżeli tylko jedna z osób tj. kierująca robotami budowlanymi lub pełniąca nadzór inwestorski spełnia wymagania określone w art 37 c.

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(36 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 26 Kwi 2019 16:36

biorąc pod uwagę, że zgodnie z Ustawa prawo budowlane art. 12 ust. 1 i 2 osoba, która kieruje robotami budowlanymi oraz osoba, która wykonuje nadzór inwestorski są samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie., to zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami "albo" rozumiałabym, że wymóg jest spełniony, gdy jedna z tych osób posiada doświadczenie 18 miesięcy przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 0% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź