Treść zapytania

2019.09.28 godz. 17:23 Polska Cerekiew, Opolskie

ART 45 kpa czy jednostkom organizacyjnym można doręczać pisma pod adres korespondencyjny, wskazany przez ten podmiot, który jest różny od adresu siedziby

Wyjaśnienie sytuacji

Stowarzyszenie wskazało adres do doręczeń inny niż siedziby, adresem siedziby jest szkoła a adres korespondencyjny jest inny.

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 28 Wrz 2019 21:15

Generalnie, przepisy kpa nie regulują kwestii tzw. adresu do doręczeń. Przyjmuje się jednak, że strona nie może podnosić zarzutu doręczenia na nieprawidłowy adres w przypadku, gdy sama podała w piśmie inny adres - różny od adresu zamieszkania/siedziby. Wynika to pośrednio z art. 63 i 64 kpa. Skuteczność doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym na "adres do doręczeń" potwierdziło orzecznictwo, m. in WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 roku (sygn. akt: III SA/Kr 698/16). W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie