Treść zapytania

2020.02.05 godz. 16:04 Augustów, Podlaskie

art.75 Prawo wodne Zakaz wprowadzania ścieków do wód.

Wyjaśnienie sytuacji

Przy szkole znajduje się istniejąca oczyszczalnia ścieków bytowych.Istniejące studnie chłonne straciły swoją sprawność i zachodzi potrzeba budowy nowego urządzenia wodnego.Nowe urządzenie wodne jakim będą tunele rozsączające posadowione będą na rzędnych które zachowują miąższość zgodnie z ustawą ponad 3m. W odległości poniżej 1km znajdują się małe jeziora i kanał. Parametry ścieków oczyszczonych są zgodne z normami jakie należy spełnić przed wprowadzeniem ich do gruntu. Czy taka sytuacja zabrania wprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź