Treść zapytania

2019.11.26 godz. 12:40 Wrocław, Dolnośląskie

Bezdomność

Wyjaśnienie sytuacji

Bezdomny, który co pół roku zmienia adres pobytu( bez meldunku) miał udzielane świadczenia( zasiłek stały) w gminie A ( gmina pobytu) wyjechał do innej gminy(B), w której tamtejszy OPS zwrócił się do gminy pobytu( A )o zwrot kosztów powrotu do gminy A. Gmina A nie jest gminą ostatniego meldunku stałego bezdomnego. Gminą tą jest gmina C. Ponadto bezdomny w gminie A złożył pisemną rezygnację z udzielania mu dalszej pomocy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Która gmina A ( czasowego pobytu) czy C ( ostatni meldunek na stałe) powinna dokonać zwrotu gminie B.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź