Treść zapytania

2019.04.26 godz. 17:05 Włodawa, Lubelskie

czy dyrektor może dokonać przeniesienia służbowego w wymiarze 1/2 etatu i czy w tej sytuacji powinien wypłacić 6 miesieczną odprawę z tytułu wygaszania gimnazj

Wyjaśnienie sytuacji

stoję przed perspektywą utraty pracy ze względu na wygaszanie gimnazjum

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Marzena Klimczak

Warszawa, Mazowieckie

(36 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 27 Kwi 2019 09:01

co do przeniesienia - Karta Nauczyciela(art. 18 ust. 1) stanowi, iż nauczyciel, który jest zatrudniony na podstawie mianowania (oraz na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - art. 220 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) mogą być przeniesieni na własną prośbę na inne stanowisko w tej samej szkole lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Art. 220 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 roku stanowi, iż organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 50% uznało tę odpowiedź za pomocną (2 głosy)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź