Treść zapytania

2021.07.29 godz. 19:28 Gdynia, Pomorskie

Czy dyrektor szkoły jest zobowiązany udzielić mi odpowiedzi na moje pismo w terminie podanym przeze mnie, np. 7 dni?

Wyjaśnienie sytuacji

Dyrektor szkoły odsunął mnie od nauczania w klasach integracyjnych po 23 latach pracy w takich klasach. W tym czasie miałam do czynienia z dziećmi z różnymi niepełosprawnościami: zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, porażenie dziecięce czterokończynowe, ADHD, afazja i inne. Nadmienię, że ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych - oligofrenopedagogikę, socjoterapię oraz III stopniowy kurs behawioralny terapii dzieci z autyzmem. 35 latach pracy otrzymałam złoty medal za służbę na rzecz oświaty. Dałam pismo, z podanym terminem 7 dni na odp. Dyrektor jest na urlopie, wicedyr. w szkole.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź